head
photo
space
   

บริษัท วินเซท อลูมิเนียม จำกัด ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับระบบงานประตู-หน้าต่าง วินเซทได้ผสมผสานความต้องการของลูกค้า กับความโดดเด่นในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของทางวินเซท รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาเป็นองค์ประกอบในการทำประตู-หน้าต่าง ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

เรามุ่งมั่นพยายามที่จะพัฒนา สิ่งที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ความภาคภูมิใจที่ว่าเราไม่ใช่แค่ผู้ผลิตอลูมิเนียม แต่เราจะเป็นผู้สร้างชิ้นงานที่สวยงามและมีคุณค่าให้กับงานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เพื่อประโยชน์และคุณค่าสูงสุด ให้กับลูกค้าของเราประสบการณ์และความชำนาญกว่า 30 ปี

ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน ให้กับระบบงานประตู-หน้าต่าง จึงได้พัฒนารูปแบบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมที่มีความแตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ภายใต้ตราสินค้าวินเซท (WINSET) เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 
วัตถุดิบที่วินเซทเลือกใช้
ระบบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมวินเซท ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพ ตามมาตรฐานอัลลอย 6063-T5 หรือ 50S โดยมี ULTIMATE TENSILE ไม่น้อยกว่า 22,000 ปอนด์/ตารางนิ้วตามมาตรฐาน มอก.284-2530 และได้รับมาตรฐานรองรับการผลิต ISO 9001:2000 ด้วยการชุบผิว (Natural Anodized) ที่ระดับความหนา 15 ไมคอน และการอบสีที่ระดับความหนา 68 ไมคอน ด้วยระบบการพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน (Powder Coating)
สีที่วินเซทเลือกใช้
ระบบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมวินเซท เลือกใช้สีพ่นภายนอกของทางโจตัน (JOTUN) ซึ่งอลูมิเนียมวินเซทพ่นสีด้วยระบบพ่นสี (POWDER COATING) ที่ผ่านการตรวจสอบตาม มาตรฐาน โดยมีความหนาของสีที่พ่น 68 ไมคอน ทำให้สีมีความทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี รับประกันเรื่องสีที่ใช้พ่นยาวนานถึง 10 ปี ทนต่อUV สามารถตอบสนองเรื่องเฉดสีได้ตามความต้องการ (ตามเงื่อนไขการผลิตของโรงงาน)
อุปกรณ์ที่วินเซทเลือกใช้
ระบบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมวินเซทพัฒนาขึ้นโดยมีมาตรฐานอุปกรณ์รองรับ ถือเป็น
นวัตกรรมใหม่สำหรับงานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม โดยทางบริษัท วินเซทอลูมิเนียม จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไฮโพรเกรส จำกัด ภายใต้ตราสินค้า HI-P และ บริษัท วีบีเฮช (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ตราสินค้า VBH อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับงานประตู-หน้าต่างที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
การออกแบบของวินเซท
ได้นำเทคโนโลยีการออกแบบในระบบของยุโรป (EURO Profiles) มาประยุกต์เข้ากับระบบS-FAC SYSTEM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชิ้นงานในการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องลม น้ำ และเสียง ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทางบริษัท วินเซทอลูมิเนียม จำกัด ได้จดลิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย*
การยาแนวป้องกันน้ำที่วินเซทแนะนำ
วินเซทคำนึงถึงปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมที่เกิดขึ้นตามขอบงานประตู-หน้าต่าง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การเลือกใช้ยาแนวที่ขาดประสิทธิภาพและไม่เหมาะสมกับงาน เพื่อให้งานมีมาตรฐาน วินเซทขอแนะนำผลิตภัณฑ์ยาแนวฟอร์คอน-ดี (FORCON-D) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ยาแนว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการยาแนวได้ที่ www.forcon-d.com
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
วินเซทเห็นถึงความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาระบบงานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมที่สามารถรองรับกระจกฉนวนกันความร้อน (Insulated Glass) เป็นกระจก2 ชั้น ซึ่งจะช่วยให้บ้านของท่านประหยัดพลังงาน
และลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ศูนย์ฝึกอบรม
วินเซทมีศูนย์ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการประกอบประตู-หน้าต่างวินเซท ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อ ยกระดับมาตรฐานการทำงาน ด้านประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมให้สามารถแข่งขันกับตลาดที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
ห้องแสดงสินค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์
ทางวินเซทกำหนดให้มีห้องแสดงสินค้าขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วินเซท

• ภาคกลาง
โชว์รูมวินเซทที่ บริษัท ก.กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น จำกัด
จ.นนทบุรี โทร.08 4639 1278, 0 2594 0592-3,
0 2594 0090
• ภาคเหนือ
โชว์รูมวินเซทที่ หจก. ไทยรุ่งกิจอลูมิเนียม
จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5341 0999
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โชว์รูมวินเซทที่ บริษัท ก.อลูมิเนียม จำกัด
จ.ศรีสะเกษ โทร. 08 1999 3708,
0 4566 1071, 0 4566 1072
• ภาคตะวันออก
โชว์รูมวินเซทที่ หจก. ธมลวรรณ อลูมิเนียม-กระจก
จ.ชลบุรี โทร. 0 3872 7222
• ภาคใต้
โชว์รูมวินเซทที่ บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0 7544 6459,
0 7544 6460
• ภาคตะวันตก
บริษัท ดีดีซี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร 08 0587 0505, 0 3254 7422

   
  Winset Aluminium Co.,Ltd.
90/4 M.1 Bangkruy-Sainoy Rd.
Bangrukyai Bangbuathong Nonthaburi 11110. Tel. 087 594 6164
head main