โครงการคอนโดเลอริช สุทธิสาร เลือกใช้อลูมิเนียมของวินเซท